poniedziałek, 28 września 2015

Europejski Dzień Języków w naszej szkole


Europejski Dzień Języków obchodzony jest od 26.09 2001 roku. W naszej szkole odbył się 26.09. Były różne gry, konkursy, malowanie twarzy. Wszyscy uczniowie mogli sprawdzić swoją znajomość języków obcych. Zbierały się tłumy chętnych. Zaangażowani byli uczniowie z klas I i III gimnazjum oraz nauczyciele języków.
                                                                                                                Nikola Kierowska, kl. I A

piątek, 25 września 2015

V Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Z okazji V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który miał miejsce dnia 25.09.2015 uczniowie naszej szkoły a także nauczyciele, w specjalnych Komisjach sprawdzali swoją „tabliczkową wiedzę”. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Do sprawdzenia się podeszło 67 osób (w tym dwie osoby dorosłe) z czego 41 zdobyło tytuł MT Experta. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była podczas każdej długiej przerwy – chętny uczeń,  lub osoba dorosła, podchodził do stanowiska i losował przykłady tabliczki mnożenia z poszczególnych poziomów trudności. Osoba, której udało się bezbłędnie, w określonym czasie wykonać wszystkie przykłady, otrzymywała tytuł MT EXPERT-a oraz ocenę celującą z aktywności oczywiście z matematyki. Koordynatorami całej akcji byli Pani Ewa Nowak – Sachar  oraz pan Robert Kochanowski. Wszystkiemu towarzyszyła dobra zabawa, nauka oraz kolorowe rekwizyty! Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy za rok ! 
Ewa Nowak - Sachar

piątek, 4 września 2015

Narodowe Czytanie w Brodach


      W dniu 5 września 2015 roku , do wspólnego czytania zachęciła nas kadra pedagogiczna naszej szkoły.
     Pani Dyrektor powitała wszystkich obecnych oraz  zwróciła uwagę na wielką wartość wychowawczą i edukacyjną tejże akcji.  Gościem  specjalnym był wójt gminy Brody - Ryszard Kowalczuk, który uroczyście rozpoczął czytanie.
         Narodowe Czytanie jest akcją zainicjowaną przed trzema laty przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pierwszą wspólną lekturą w 2012 r. był  „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Dzieła Aleksandra Fredry czytaliśmy w roku 2013, a rok później ,,Trylogię’’ Henryka Sienkiewicza.
          Publiczne czytanie największych w polskiej kulturze dzieł literackich ma zwrócić uwagę na potrzebę dbałości  o polszczyznę , promować kulturę żywego słowa, oraz wzmocnić  poczucie wspólnej tożsamości.
Ewelina Kurzawska
,,Czytanie klasyki, takiej jak "Lalka" buduje w społeczeństwie więzi.  Przypominanie, zapoznawanie się z tymi największymi dziełami polskiej literatury, to kontynuacja naszej narodowej tradycji i budowa więzi. Lalka nie tylko pokazuje, jak wyglądało życie narodu w tamtych czasach, już odległych, ale jakie były ich przemyślenia, troski. Pokazuje myśl patriotyczną, która w okresie zaborów cały czas trwała, płonęła w myślach na różne sposoby’’       

                Andrzej Duda