piątek, 26 października 2012

Spotkanie z mistrzem Polski!!!


Spotkaniem z mistrzem


W piątek 26.X.2012r. uczniowie klas trzecich spotkali się z mistrzem wschodnich sztuk walk Maciejem Zembikiem. Nasz gość od czterech lat z sukcesami uprawia „muaythai”. Podczas spotkania Maciej Zembik opowiedział nam jak zainteresował się oryginalną dyscypliną sportu i jak dużo wysiłku kosztowało go dojście do poziomu sportowego, który reprezentuje obecnie. Pan Zembik tłumaczył również naszej młodzieży, że sport to bardzo dobry sposób na samorealizację i jednocześnie pozytywna alternatywa dla nieodpowiedzialnych wyborów jakie często podejmują młodzi ludzie. Opowiadając nam swoją historię, mówił, że sam dzięki swojej dyscyplinie sportu uciekł przed alkoholem, papierosami i innymi używkami. Dziękując Panu Maciejowi Zembikowi za mądre słowa i swój żywy przykład wszyscy życzymy dalszych sukcesów sportowych ;-).
Wychowawca klasy 3 „b” Roman Janczewski   

poniedziałek, 22 października 2012

Latarnicy Polski Cyfrowej w gminie Brody


Zespół Szkół w Brodach włączył się do ogólnopolskiego programu Polska Cyfrowa Równych Szans pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Nauczycielki szkoły podstawowej i gimnazjum w Brodach Panie Marzanna Greń, Ilona Mrowińska i Anna Strzelbicka uczestniczyły w specjalistycznym szkoleniu i mogą pełnić rolę Latarnika Polski Cyfrowej - udzielą informacji zainteresowanym m.in. cyfryzacją telewizji publicznej.
Z paniami można się kontaktować w Zespole Szkół w Brodach w czasie pozalekcyjnym i podczas zebrań z rodzicami (najbliższe w gimnazjum 25 października o godz. 17:00).

Dyrektor Zespołu Szkół w Brodach
Mieczysław Żmijowski

Słownik podstawowych terminów dot. TV cyfrowej (.pdf)
Materiały pomocnicze - Naziemna telewizja cyfrowa (.pptx)
Cyfryzacja więcej...
Telewizja cyfrowa więcej...

czwartek, 18 października 2012

Zbiórka makulatury!!!Szkolne Koło Caritas, mając w pamięci sukces czerwcowej zbiórki makulatury w naszej gminie (zebraliśmy ponad 3 tony tego surowca), postanowiło kontynuować akcję. Do współpracy włączył się Samorząd Uczniowski i w październikowej zbiórce udało nam się zgromadzić 1160 kg makulatury.

Chcemy każdego miesiąca zbierać ten surowiec wtórny, aby pozyskiwać fundusze na SKC i SU. Pamiętajcie o tym, zanim wyrzucicie papierek do kosza na śmieci.

W listopadzie przynieś makulaturę do szkoły od 12 do 16 dnia miesiąca.

Opiekunowie: Anna Kilian i Roman Janczewski

poniedziałek, 15 października 2012

ŚWIĘTO DRZEWA 2012


   W tym roku mamy dziesiątą rocznicę edycji programu-Święto Drzewa. W naszej szkole, jak co roku, obchodzimy je przez cały tydzień, w dn. 15- 22. X. 2012r. Uczniowie wezmą udział w konkursach
i obejrzą prezentacje multimedialne na lekcjach wychowawczych.

środa, 10 października 2012

Projekt Let’s speak English

Nasza szkoła realizuje od września br. do grudnia 2013 r.  projekt ‘Let’s speak English’ dla uczniów Zespołu Szkół w Brodach w ramach ogólnopolskiego programu „English teaching”. Głównym celem jest zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego naszych uczniów.
Główne działania w projekcie „Let’s speak English”

a) Zajęcia z native speakerem ze Szkoły Językowej - dwie grupy uczniów po 16 osób (jedna ze szkoły podstawowej, druga z gimnazjum).
b) Zajęcia dla przedszkolaków na terenie szkoły w sali multimedialnej, przy wsparciu technologii informacyjnej (laptop, projektor, tablica multimedialna) będą prowadzone przez uczniów gimnazjum pod opieką nauczyciela.
c) Wydarzenia i imprezy o zasięgu ogólnoszkolnym i środowiskowym, m.in.: zabawa Halloween. (uczniowie Zespołu Szkól zorganizują i przygotują zabawę Halloween, podczas której poznają tradycje i zwyczaje związane z tym świętem; zostanie przeprowadzony konkurs na najciekawsze przebranie, zaprezentowana bajka o tematyce Halloween (około 15 minut) a także zabawy przygotowane przez starszych uczniów); koncert kolęd w języku angielskim; Dzień Świętego Patryka.
d) Spektakl, który uczniowie przedstawią w języku angielskim.
e) Film, audycje w szkolnym radiowęźle oraz gazetka prezentujący naszą szkołę (najciekawsze wydarzenia z życia szkoły, uczniów, nauczycieli, działania w ramach projektu). Film zostanie wyświetlony podczas gali na podsumowanie projektu, będzie tez umieszczony na stronach internetowych obu szkół). Gazetka oraz audycje radiowe będą prezentowane  raz w miesiącu przez cały okres naszego projektu.
f) Wycieczka z przewodnikiem w języku angielskim - uczniowie gimnazjum wezmą udział w jednodniowej wycieczce autokarowej do najbliższego miasta, które oferuje zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim.
g) Międzyszkolne warsztaty dla gimnazjalistów (zaprosimy uczniów z sześciu gimnazjów naszego rejonu, uczniowie aktywnie będą pracować nad tematyką, którą wcześniej sami wybiorą, będzie też dopuszczalna forma referatów, prezentacji i innych metod oraz form; zajęcia poprowadzą angliści z naszych szkół i native speaker)
h) Spotkanie z rodzicami dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej. Te spotkania uświadomią rodzicom rolę języka angielskiego we współczesnym świecie a także sposób i metody nauczania dzieci j. angielskiego w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Rodzice dowiedzą się, jak pomagać dzieciom w domu, jak je wspierać i zachęcać do uczenia się j. angielskiego.
i) Zajęcia otwarte dla rodziców, którzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach swojego dziecka jako obserwatorzy. Podczas takich zajęć rodzic zobaczy „żywą” lekcję, na której jego dziecko uczy się i poznaje obcy język.
Zwieńczeniem działań z udziałem rodziców będą wspólne zabawy i konkursy (każdy uczeń otrzyma pamiątkowy dyplom - jeśli uczestniczył w jakichkolwiek działaniach również rodzic, będzie to wspólny dyplom dla ucznia i rodzica, na uroczystej gali, na którą zaprosimy lokalne władze i wszystkich partnerów projektu, wręczymy też upominki i nagrody).
Co projekt daje jego uczestnikom?
W wyniku zrealizowania projektu uczniowie:
•    poszerzą znajomość języka angielskiego,
•    wzbogacą swoją wiedzę o krajach anglojęzycznych,
•    nabędą umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach komunikacyjnych,
•    zwiększą wiarę we własne możliwości i chętniej będą się angażować w działania i wydarzenia na forum szkoły i w środowisku lokalnym,
•    poznają różnorodne techniki samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego

Justyna Jurek

niedziela, 7 października 2012

„Poczytaj mi starszy kolego”
Drugiego października 2012r. zainaugurowaliśmy w świetlicy szkolnej kampanię czytelniczą pod hasłem : „Poczytaj mi starszy kolego”. W jej ramach, w każdy wtorek na drugiej długiej przerwie uczniowie gimnazjum czytają swoim młodszym kolegom ze szkoły podstawowej. W październiku są to wierszowane wersje znanych baśni. Rozpoczęliśmy od „Małej Syrenki” w wykonaniu A. Majewskiej z klasy 3B gimnazjum, której wysłuchało 55 uczniów z klas I – V SP. Natomiast 9 października 2012r. zapraszamy na „Brzydkie Kaczątko” w wykonaniu Dawida Jurysa z 3B.
Dla uważnych słuchaczy przygotowaliśmy niespodzianki. 
 

Zapraszamy do świetlicy w każdy wtorek po 4 lekcji!

M. Rudnicka