środa, 10 października 2012

Projekt Let’s speak English

Nasza szkoła realizuje od września br. do grudnia 2013 r.  projekt ‘Let’s speak English’ dla uczniów Zespołu Szkół w Brodach w ramach ogólnopolskiego programu „English teaching”. Głównym celem jest zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego naszych uczniów.
Główne działania w projekcie „Let’s speak English”

a) Zajęcia z native speakerem ze Szkoły Językowej - dwie grupy uczniów po 16 osób (jedna ze szkoły podstawowej, druga z gimnazjum).
b) Zajęcia dla przedszkolaków na terenie szkoły w sali multimedialnej, przy wsparciu technologii informacyjnej (laptop, projektor, tablica multimedialna) będą prowadzone przez uczniów gimnazjum pod opieką nauczyciela.
c) Wydarzenia i imprezy o zasięgu ogólnoszkolnym i środowiskowym, m.in.: zabawa Halloween. (uczniowie Zespołu Szkól zorganizują i przygotują zabawę Halloween, podczas której poznają tradycje i zwyczaje związane z tym świętem; zostanie przeprowadzony konkurs na najciekawsze przebranie, zaprezentowana bajka o tematyce Halloween (około 15 minut) a także zabawy przygotowane przez starszych uczniów); koncert kolęd w języku angielskim; Dzień Świętego Patryka.
d) Spektakl, który uczniowie przedstawią w języku angielskim.
e) Film, audycje w szkolnym radiowęźle oraz gazetka prezentujący naszą szkołę (najciekawsze wydarzenia z życia szkoły, uczniów, nauczycieli, działania w ramach projektu). Film zostanie wyświetlony podczas gali na podsumowanie projektu, będzie tez umieszczony na stronach internetowych obu szkół). Gazetka oraz audycje radiowe będą prezentowane  raz w miesiącu przez cały okres naszego projektu.
f) Wycieczka z przewodnikiem w języku angielskim - uczniowie gimnazjum wezmą udział w jednodniowej wycieczce autokarowej do najbliższego miasta, które oferuje zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim.
g) Międzyszkolne warsztaty dla gimnazjalistów (zaprosimy uczniów z sześciu gimnazjów naszego rejonu, uczniowie aktywnie będą pracować nad tematyką, którą wcześniej sami wybiorą, będzie też dopuszczalna forma referatów, prezentacji i innych metod oraz form; zajęcia poprowadzą angliści z naszych szkół i native speaker)
h) Spotkanie z rodzicami dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej. Te spotkania uświadomią rodzicom rolę języka angielskiego we współczesnym świecie a także sposób i metody nauczania dzieci j. angielskiego w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Rodzice dowiedzą się, jak pomagać dzieciom w domu, jak je wspierać i zachęcać do uczenia się j. angielskiego.
i) Zajęcia otwarte dla rodziców, którzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach swojego dziecka jako obserwatorzy. Podczas takich zajęć rodzic zobaczy „żywą” lekcję, na której jego dziecko uczy się i poznaje obcy język.
Zwieńczeniem działań z udziałem rodziców będą wspólne zabawy i konkursy (każdy uczeń otrzyma pamiątkowy dyplom - jeśli uczestniczył w jakichkolwiek działaniach również rodzic, będzie to wspólny dyplom dla ucznia i rodzica, na uroczystej gali, na którą zaprosimy lokalne władze i wszystkich partnerów projektu, wręczymy też upominki i nagrody).
Co projekt daje jego uczestnikom?
W wyniku zrealizowania projektu uczniowie:
•    poszerzą znajomość języka angielskiego,
•    wzbogacą swoją wiedzę o krajach anglojęzycznych,
•    nabędą umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach komunikacyjnych,
•    zwiększą wiarę we własne możliwości i chętniej będą się angażować w działania i wydarzenia na forum szkoły i w środowisku lokalnym,
•    poznają różnorodne techniki samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego

Justyna Jurek

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza