poniedziałek, 22 października 2012

Latarnicy Polski Cyfrowej w gminie Brody


Zespół Szkół w Brodach włączył się do ogólnopolskiego programu Polska Cyfrowa Równych Szans pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Nauczycielki szkoły podstawowej i gimnazjum w Brodach Panie Marzanna Greń, Ilona Mrowińska i Anna Strzelbicka uczestniczyły w specjalistycznym szkoleniu i mogą pełnić rolę Latarnika Polski Cyfrowej - udzielą informacji zainteresowanym m.in. cyfryzacją telewizji publicznej.
Z paniami można się kontaktować w Zespole Szkół w Brodach w czasie pozalekcyjnym i podczas zebrań z rodzicami (najbliższe w gimnazjum 25 października o godz. 17:00).

Dyrektor Zespołu Szkół w Brodach
Mieczysław Żmijowski

Słownik podstawowych terminów dot. TV cyfrowej (.pdf)
Materiały pomocnicze - Naziemna telewizja cyfrowa (.pptx)
Cyfryzacja więcej...
Telewizja cyfrowa więcej...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza