piątek, 16 września 2016

Sprzątanie Świata 2016

Znowu wrzesień i kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata,  w której  uczestniczyli wszyscy  uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół. Rozpoczęliśmy już w środku tygodnia od zasadzenie przed szkołą krzewów żywotników i wrzosów (dziękujemy panu W. Sieradzkiemu za przygotowanie terenu). Następnie w dn. 16.09.2016r. przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których  uczniowie wykonywali  makiety na temat  „Odpady w naszym życiu”. Makiety obrazowały etapy „życia” odpadów od chwili ich powstania aż do ponownego wykorzystania, a dzieci  młodsze, kl. 1-3, projektowały
odpadów nowe przedmioty. Trzeba przyznać, że duże zaangażowanie i kreatywność uczniów przyniosły wspaniałe efekty. Wszystkie prace  zostały zaprezentowane na szkolnym pokazie, a komisja konkursowa wyróżniła 6 prac:
- kl. 3b i 2b (poziom klas 1-3 SP)
- kl. 4a i 5a (poziom klas 4-6 SP)
- kl. I a i III a (poziom klas I – III G)
Nagrody zostaną wręczone podczas apelu w październiku , ich fundatorem jest Urząd Gminy. Wyróżnione prace zostaną wysłane do Marszowa na konkurs plastyczny organizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów.
W tym dniu na przerwach w świetlicy szkolnej odbywały się także mini warsztaty pod hasłem „Drugie życie papierowej rolki i plastikowej butelki”.
Natomiast w przyszłym tygodniu wychowawcy przeprowadzą lekcję wychowawczą na temat segregacji odpadów  i wykorzystania surowców wtórnych w oparciu o prezentację przygotowaną przez panią IIonę Mrowińską.
Z przeprowadzonych we wrześniu wszystkich działań proekologicznych sporządzony zostanie raport
i przesłany do Fundacji Nasza Ziemia.
Koordynatorki: D. Szafrańska, M. Rudnicka, I. Mrowińska
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz